Ceník

Na lekci se nemusíte předem rezervovat, stačí jen přijít. :)

Jednorázový vstup (dospělý + děti od 12 let)

80 Kč / Lekce

Jednorázový vstup (děti do 12 let)


40 Kč / Lekce

UPOZORNĚNÍ:

Účastník lekce ZUMBA prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18 - ti let je účast na lekcích dovolená na zodpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby.Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za odložené osobní věci si zodpovídá účastník sám. Účastník lekce je povinný dbát pokynů a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.